ZOOT.

Skate World Better:  <br/ >Skateparky pro Afriku

Skate World Better:
Skateparky pro Afriku

… aneb jak se z jednorázové magisterské práce studenta odchovaného pražským „Stalinem“ brzo stalo něco mnohem víc.

Skate World Better je nezisková organizace stavějící skateparky napříč Afrikou, které slouží nejen pro zábavu, ale i jako prostor pro osvětové semináře a workshopy. Dva stojí v Mosambiku a na dalších v Zambii a Svazijsku už tým v čele se zakladatelem (a zmiňovaným studentem na kouzelném prkně) Martinem Loužeckým pilně pracuje.

A Proč?

  • Protože skoro 50 % populace některých zemí je mladší 15 let a z toho 50 % vůbec nechodí do školy.
  • Protože přes 70 % mladých žije za míň než 2 dolary na den.
  • Protože 91 % HIV pozitivních dětí žije právě v Africe.
  • A protože skate jako sport umí jednu magickou věc: vytvářet komunitu. Což je klíčem k udržitelné pomoci právě mladé generaci.

A tak skejťáci jednoduše dělají to, co umí nejlíp – postavit park, donést prkna a společně si to pořádně užít.

DOBRO.

Bílé pánské tričko DOBRO. Skate World Better

549 Kč

Naposledy použité

Velikost

Základní pánské velikosti

Skladem

Udržitelnost

Řazení