Zpracovatelé osobních dat

Prodávající oznamuje tímto kupujícímu podle § 5 zákona o ochraně osobních údajů, že při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje mohou být poskytnuty těmto třetím stranám:

  • Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČO: 47114983,
  • Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 251 01, IČO: 61329266,
  • EXPONEA, s.r.o., Bratislava, Slovensko, Vajnorská 100/A, PSČ 831 04, IČO: 50017560.